Loading

wait a moment

Teledetekcja – co to jest?

Teledetekcja - co to jest?

Teledetekcja, nawet jeżeli sama nazwa ma prawo z pozoru malutko mówić przeciętnemu Nowakowi, to metoda badań, z którą każdy człowiek ma od czasu do czasu do czynienia. Jeśli zadalibyśmy ludziom przechodzącym drogą pytanie, co to jest teledetekcja, prawdopodobnie mało kto podałby odpowiedź. No ewentualnie, że akurat byłby to student lub ktoś zajmujący się teledetekcją w pracy.

Co to jest teledetekcja?

Określmy więc, czym jest teledetekcja? Zamierzając zaprezentowanie pierwszej, jak najkrótszej odpowiedzi, chce się powiedzieć, iż jest to sposób badań zdalnych za pomocą czujników. Samo stwierdzenie teledetekcja znaczy mniej więcej: tele – zdalna, detekcja – odkrywanie sygnałów. Teledetekcja wydziela się na dwie części: teledetekcję aktywną oraz teledetekcję pasywną. Analizy z wykorzystaniem teledetekcji robi się zarówno z ziemi, jak również z dużych wysokości, dla przykładu z satelitów.
Teledetekcja aktywna określona może być jako ta, w czasie której nadawanie i odbieranie sygnałów nadanych, a później odbitych przez wybrany obiekt. Przykładem jest min.: sonar – wysyłanie i odbieranie fali akustycznych.
Z drugiej strony teledetekcja pasywna to odbieranie sygnałów emitowanych przez obserwowany obiekt. Tutaj przykładem może być niepozorne robienie zdjęć. Fotografia jest dla Twojej wiadomości niczym innym, jak zapisem odbijanego światła przez obiekty, jakim robi się fotografię.
W tej chwili, po wspomnieniu tych przykładów, z miejsca pojęcie teledetekcji nabiera innego wyrazu i widać, że systematycznie mamy z nią do czynienia w zwykłych życiowych sytuacjach. Przynajmniej większość z nas. Teledetekcja umożliwia eksplorowanie miejsc, do których człowiek osobiście nie może się zbliżyć albo tego typu działanie jest wyjątkowo ciężkie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja wykorzystywana jest w wielu przypadkach części życia. Stykają się z nią tak samo naukowcy, jak i użytkownicy wymyślonych przez nie narzędzi. Jest wykorzystywana dla przykładu w:
– robotyce – roboty wykorzystują czujniki, w efekcie czego, potrafią zobrazować sobie otoczenie
– produkcji samochodów – inteligentne samochody przyszłości będą potrafiły poruszać się dzięki przeróżnego rodzaju detektorom
– wojskowości – badanie, co zamieszczone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– badaniu środowiska naturalnego – zakres badań jest tak ogromny, że będzie on scharakteryzowany w osobnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Korzystając z teledetekcji możliwe jest bardziej rzetelne analizowanie oraz penetrowanie naszej planety. Podobnie jej terenów lądowych, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na np., tego rodzaju pytania:
– jak ukształtowany jest teren, np. w obszarze ziemi, gdzie ludzkość nie dotarła lub np. na dnie morza czy nawet na pozostałych planetach
– jak mocno zanieczyszczona jest atmosfera na wyznaczonym terenie, np. przez zbadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak przedstawia się stan flory na określonym terenie, w tym w akwenach wodnych

Z uwagi na szerokie zastosowanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej obleganą gałęzią nauki. Coraz więcej uniwersytetów oferuje kierunki a także szkolenia przyuczające fachowców w tej materii. Po pierwsze skutkuje to coraz większymi postępami w tej dziedzinie, co z drugiej strony zwiększa zapotrzebowanie na użytkowanie teledetekcji, z uwagi na coraz bardziej zacne możliwości techniczne i zakres używania.